•    REKISTERISELOSTE
    •    Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
    •    Rekisterin nimi: NoteLinen asiakasrekisteri
    •    Rekisterinpitäjä
Nimi: NoteLine
 Webshop: www.noteline.fi

Osoite:        Torniontie 525

Puh.        0500 562431

Sähköposti:    mail@noteline.fi

•    Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi:        Teuvo Oja

Osoite:        Torniontie 525

Puh.        0500 562431

Sähköposti:    mail@noteline.fi

    •    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä asiakkaista yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut liiketomintaa helpottavat tarpeelliset tiedot. Yhteystietoja kerätään tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

    •    Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli asiakkaan täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
• Asiakkaan yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
• Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjatutuvat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella.

    •    Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

    •    Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. NoteLine ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

    •    Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa.

    •    Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Käytämme evästeitä voidaksemme tarjota palveluitamme. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön.