•    REKISTERISELOSTE
    •    Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
    •    Rekisterin nimi: NoteLinen asiakasrekisteri
    •    Rekisterinpitäjä
Nimi: NoteLine
 Webshop: www.noteline.fi

Osoite:        Torniontie 525

Puh.        0500 562431

Sähköposti:    mail@noteline.fi

•    Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi:        Teuvo Oja

Osoite:        Torniontie 525

Puh.        0500 562431

Sähköposti:    mail@noteline.fi

    •    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä asiakkaista yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut liiketomintaa helpottavat tarpeelliset tiedot. Yhteystietoja kerätään tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

    •    Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli asiakkaan täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
• Asiakkaan yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
• Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjatutuvat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella.

    •    Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

    •    Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. NoteLine ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

    •    Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa.

    •    Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Käytämme evästeitä jotta voimme tarjota sujuvan palvelun. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön.